The Carpentry - June 21, 2017

 

The Carpentry: Our Modern Day Nazareths. A Places of Formation.
Topic: "Dambana, Pandayan ng mga Kabataang Lingkod."
Anchor: Rev. Fr. Michael James Ty