Gabay sa Paglalakbay - July 18, 2017

#ibigayngbuongbuo 

Watch. Pray. Reflect. Like. Share. Tag. Maghatid ng biyaya ng Diyos sa kapwa. 

Wala pang 2 minuto. May baon nang inspirasyon para sa maghapon. Like and follow #GabaysaPaglalakbay ni Fr. Dennis Soriano. 

Good news ang panlaban natin sa fake news. Punuin natin ng good news ang social media. Share the blessings of the Word of God. 

About

A community of Christ-like disciples empowered and sent through effective servant leadership moving towards becoming Church of the Poor

 

GET IN TOUCH

  •  Location: 41 Lantana Street, Cubao, Quezon City, Metro Manila, 1109 
  • Phone: (02) 723- 5113 to 16
  • Email: info@dioceseofcubao.ph

SUBSCRIBE

Make sure you don't miss latest news about the diocese. Subscribe to our mailing list!