Harana kay Maria, inihandog ng mga Katolikong mag-aaral sa UPD

Ulat ni Mark Ivan Ugalino

Read More